World ranking

Find best clans ranked in the world!
Retrieve their ranks, clan information, clan members. See statistics about the best clans from Clash of Clans.

# Name World Rank Country Rank Country Tag Level Pts Members
中华 联盟 1 1
#82V8LLLU 11 57558 49
كلنا خليفه 2 1
#9PPUUCYV 10 57433 49
名扬天下 3 2
#2JQP22YC 11 56970 49
ARAB CHAMPIONS™ 4 2
#VJPP8C0 9 56969 50
中国缘 5 3
#CP89GQ9 11 56715 49
大唐天子 6 4
#YJLY82QG 8 56706 49
Kings Rock 7 1
#2VR2YY0G 11 56294 49
Egypt Heroes 8 1
#2J8YYJG 10 56156 48
TürkishTitans 9 1
#YYY8UJRJ 10 56114 50
MADE in IRAN 10 1
#8JR90VUJ 10 55957 50
anarbest 11 1
#8G8RLYUJ 13 55895 50
Lost Phoenix 12 1
#PG88UPC 11 55632 50
阿里巴巴和四十大盗 13 5
#8RQYP9YG 10 55614 50
overdose 14 2
#8UU2PGC0 10 55603 48
Italian Champs 15 1
#PJV99QJ0 8 55435 49
الرئاسه 16 3
#YYC0JP9 9 55421 48
Come & Take It 17 2
#PCG9G0L2 10 55403 50
WAR IMPERIUM 18 1
#2GR920V9 11 55290 50
U.S.A 19 1
#YP9U0J 12 55254 49
東京クラン 20 1
#8PQL0Q8U 11 55176 46
FACÇÃO CENTRAL 21 1
#9QCJGJPY 10 55124 50
TITAN TURK'S ® 22 2
#YQR0YQ0G 9 55112 50
CN.one 23 6
#P02RJ0QQ 11 55103 50
대한민국•KOREA 24 1
#928J9GCP 10 55011 50
TT flingueurs 25 1
#QVJPGPR 12 54982 50
PERSIAN GULF 26 3
#JRRGVJR 11 54981 49
大唐 27 7
#2C2CGRJQ 11 54975 48
GNADENLOS 28 2
#28UYU9Q2 11 54913 50
MEGA ITALY 29 2
#8GLCP2CU 10 54907 49
華人部落·精英传说⚡️ 30 8
#LVQ8CJ20 7 54795 48
United™ 31 2
#90CLLU0Q 9 54741 50
天狼星—狼烟再起 32 9
#28Q0JUVQ 9 54696 45
HOUSE of CLOUDS 33 1
#YJLRUQY8 9 54626 48
V.N. Champions 34 1
#90PCLP2L 10 54595 45
MEGA USA 35 2
#992CPPLG 11 54588 49
Indo Eternity 36 1
#UP0080R 11 54482 46
孤星 · 战魂 37 10
#89QURLRR 11 54458 49
Indo Celestial7 38 3
#9CL8UGV9 10 54442 49
MADE in TURKEY 39 3
#VRPYLG 10 54409 48
Iran Mazandaran 40 4
#2LVVG0PU 12 54406 48
Q8 Army 41 1
#P8PPLJ2 11 54370 47
Filipino Champs 42 1
#CC8JQ28 10 54358 50
HAWLER 43 1
#YVGYV228 6 54322 47
C0C TiTANS™ 44 3
#9CVYLJ9P 11 54269 48
BUGIS MATAJANG 45 2
#2G20VC0C 11 54218 49
Glory中华•笑傲江湖 46 11
#8VVC80L2 10 54153 49
I PEKKA TORI 47 3
#RLU2Y9J 10 54101 49
MEGA EMPIRE 48 4
#2JGYRJVL 8 54092 46
FRERES D'ARMES 49 2
#V9L9UG8 13 54061 50
Trungok 50 2
#2C9VUCY0 11 54035 48
الخليج 51 1
#8LJJCLUJ 10 54025 49
GALATASARAY 52 4
#2LVVVVUJ 11 54021 48
HISPANOS CREAM 53 1
#RG8CGRJP 5 53997 49
Yea Baby!!!! 54 4
#99VPLY0Q 10 53887 50
DR DARK 55 2
#GQQLVQP 11 53829 50
Quantum's Lava 56 1
#PVYGGJUC 8 53786 49
FENERBAHCE SK 57 5
#LRQ2L2V 10 53786 47
Pinoy Bandido 58 2
#2YLRPPJ0 10 53646 49
Quantum's Web 59 2
#YRUYL22 7 53641 45
FETiH 1453 60 6
#P9L9PYYG 10 53572 47
ESPAÑA 61 2
#C9JR82 11 53550 50
不打部落战、生意人@平局战 62 12
#9JLJYYVC 12 53503 50
王者 63 13
#P0L9U2Y8 11 53472 49
soltane clan 64 5
#2VJ82QR8 11 53459 49
FF大聯盟-海烟忆岁 65 14
#92G98CQ9 12 53438 50
Batallas CoC 66 3
#2CRGCC2V 10 53360 49
Iran 67 6
#8QJJCP2U 11 53359 49
LuXusHoTeL 68 3
#VPLRC2L 11 53288 50
Р У С С К И Й 69 2
#2JLQL2LJ 11 53241 50
Kings Throne 70 5
#9L2VP828 11 53222 49
HANEDANNN 71 7
#82LLCU9P 11 53180 48
Lava Kings 72 1
#PG9LCP9P 12 53142 48
WAR HEROES 73 5
#9V899G9R 11 53137 49
NGUOI SAI GON 74 3
#2JQPQL89 12 53135 48
THIS IS TURK 75 8
#8L2UPV8L 12 53102 46
ABSOLUTEANONIMA 76 4
#22YPRJCR 8 53085 49
Persian Warrior 77 7
#PPU82L90 11 53082 50
SCHLAFLOS 78 4
#2L00YRRQ 12 53057 48
Türkish Titans 79 9
#98V2UP0V 13 52989 48
"KENANGAN" 80 3
#PQVLUR8Q 11 52895 48
Матрёшки 81 3
#2RUJUVU0 11 52886 48
MegaEmpireAsia 82 1
#2LCQ008Q 10 52770 47
PERSIAN HUNTERS 83 8
#209202YR 10 52637 50
BRASIL AVENGERS 84 3
#9YU8URL 9 52628 48
# ARYANA # 85 9
#P8RU898U 10 52627 43
نشامى الاردن 86 1
#8992LG8P 11 52571 49
A.D.E. 87 5
#2009UQQ 10 52542 47
中华五岳 88 15
#QJPUQLQ 9 52503 50
U.S.A 2 89 6
#P2V99LC8 10 52416 50
USA UNITED 90 7
#2VLPPLCP 8 52392 47
Elite Champs 91 10
#P9880C0C 12 52385 49
KOREA 8기 92 2
#9R80U8LJ 8 52343 48
FURIAROJA.NET 93 4
#88G0PRVJ 10 52327 46
ZorngötterGL™ 94 5
#PCG29V80 12 52301 48
OPS: 좀무서운형들 95 3
#92V0YPY8 11 52283 47
Indo Celestial 96 4
#20C00JL0 11 52272 48
LP SEPECAT 97 1
#P2RLC29 10 52251 47
FRERES D'ARMES* 98 3
#9LYPRQUQ 11 52221 50
名扬天下 99 16
#CRLRQLY 11 52209 50
JAITSO Disciple 100 6
#LCC9P2V 9 52199 49
Legion o£ Loons 101 6
#2RV2UPYY 9 52152 49
حروب يومية 102 1
#90LR8UP0 12 52125 47
台灣之光 103 1
#80CY9R0V 11 52100 45
MF007Family™ 104 1
#8UVCJ29G 11 52049 50
马六甲民联 105 2
#82JYJRU8 12 51988 48
Nightmare5 106 1
#PCV9YYQG 11 51981 50
FUN !! 107 6
#VYV0UQL 12 51935 50
Đồng Tháp fc™ 108 4
#8P9C2G20 12 51915 50
☢ᏴᎬᎪᏚᎢ ᎷᎾᎠᎬ ᎾƝ☢ 109 7
#U8CQPR9 12 51789 48
Wolf night iran 110 10
#2U2L28P9 11 51780 46
عراقيين 111 2
#2C9JU29G 11 51742 50
ARAB OUTLAWS™ 112 7
#Q0GC2RPJ 7 51713 47
6park战-拂晓 113 17
#902Y29GR 10 51709 50
Ubi Cilembu 114 5
#UP08VLY 13 51699 50
YURDAKUL 115 12
#2LLYQPU9 9 51697 47
Máu Me!Tây Ninh 116 5
#YJ9V29VU 10 51693 49
우산 117 4
#9VLY9CP8 13 51687 47
Persian Gulf 2 118 11
#200J0P0Y 10 51680 46
Vip 96 中马 119 3
#9GL88L9J 9 51657 47
TT Flingueurs Z 120 4
#2PPGVCU 8 51637 45
Cupaholics™ 121 8
#22PLJUPJ 10 51616 49
Ares Empire 122 8
#9YCUJ8Y 8 51538 46
iran 123 12
#PJPU90Y0 10 51512 49
La Tulipe Noire 124 5
#GV2G9JG 10 51479 46
Indo EternityJR 125 6
#P0CLGLV8 10 51450 45
IRANIAN EMPIRE 126 13
#9P8QL00U 12 51395 46
BIKKELS NL 127 1
#2QJ82928 11 51364 48
Black Warriors 128 2
#2GLYQR8V 11 51361 48
ELITE TEAM TOP 129 5
#8RPY0V9Y 10 51354 50
robell 130 6
#8GV2228Q 10 51349 46
太田南一番街零戦 131 2
#2UVGG2YR 11 51320 49
SENTENCIA 132 5
#UJ80PPJ 11 51288 46
Indo Global 133 9
#P2289QLR 11 51287 50
Champs of Turk™ 134 13
#GCUUG89 9 51228 46
Kings Landing 135 9
#RUJ9VRJ 11 51201 50
Global Titans 136 10
#20URR8GP 10 51190 45
+18 137 10
#8992QY02 9 51168 48
FF大聯盟-心灵之光 138 18
#9RPYPC9J 12 51155 50
Req and Leave 139 11
#YRPJ280Y 10 51150 48
華人部落·精英兵团⚡️ 140 19
#GP8LJ20Y 5 51148 49
Brgy. Tropaks 141 3
#2U0VY8VG 13 51085 49
CLUB ONLY2 142 3
#9VLR8YLU 9 51078 47
INDO X ETERNITY 143 7
#LL80VGR2 8 51067 47
C.N. 144 20
#2LG8Q9V0 10 51048 49
戦場の絆 145 4
#2V8PUL28 12 51035 46
TÜRKISH LEGEND 146 14
#PUJGRR 10 51031 48
FF大聯盟 147 21
#YYV9GL2 11 51027 50
卧龙神殿 148 22
#PYY8JP0Q 11 51012 43
AZARBAYJAN 149 14
#80LP99PR 10 50994 49
الاردن الفخامه 150 2
#8820C9JR 11 50987 50
ParadoX 151 11
#YPGC02P9 8 50985 48
Steppenwolf 152 8
#2C089GR8 10 50946 50
Top's do ART! 153 4
#Y2V2C 11 50940 49
لواء ابو الفضل 154 3
#8YQG02JY 11 50940 44
STRONG REBELS 155 12
#P8V0CVLQ 10 50914 49
БЕСЕДКА 156 4
#8YYC8Q22 11 50909 50
Ninja 007 157 4
#9V8YQU0Q 11 50892 48
WAR IMPERIUM II 158 9
#P89CLY2Y 11 50863 48
INDIAN FANATICS 159 1
#22GGRQ28 11 50863 49
TT flingueurs V 160 6
#UQPCPU0 11 50832 50
Sankt LEGION 161 5
#2VQ9CRQ2 9 50818 50
lebanon 162 1
#2990YVCP 11 50792 48
MALAYSIA 163 5
#28J29JQ8 12 50780 48
【第一勢力】 164 23
#9RCQGQY9 10 50772 47
Empire * 165 3
#PQQ29UP 12 50736 49
Moscow United ® 166 6
#2VYJ282C 12 50723 48
GNADENLOS 2 167 10
#YPL90JG9 8 50718 47
Colombian Creed 168 1
#2VRV90QU 10 50704 49
HEROIC PL 169 1
#2RL8QJP9 11 50704 50
5150 Elite 170 12
#LCC98RQ 10 50685 49
nighteagle 171 1
#298YVRRR 11 50657 45
JESUS IS RISEN 172 13
#2P2L00GR 10 50652 50
Raw ™ 173 1
#PPRQCV8L 6 50649 49
灵月堡 174 24
#2LCG99CL 11 50635 43
EL MAESTRO'S 175 4
#GR80V89R 5 50575 48
bonbee canada 176 13
#UPYJ 11 50561 50
Pinoy Titans 177 5
#L2RGGR2 8 50523 50
StArZ & bArZ 178 14
#LULJQJJQ 9 50490 45
كلاشيون 179 3
#8GV0Q0CV 10 50459 45
Turkish Stars 180 15
#PVGRQJRC 9 50454 49
Andromax Elite8 181 8
#29RVQ02V 13 50439 48
LEYENDAS AE 182 1
#CLP2G0P 10 50431 45
U.S.A 3 183 15
#92LVVJGC 8 50417 48
CLUB ONLY3 184 5
#QV80JGP2 8 50374 48
★ПРЕВОСХОДСТВО★ 185 7
#VLLQG8J 11 50330 50
Rebel Elite 186 14
#U9CGQJC 11 50328 45
世界再乱这里依旧春光灿烂 187 25
#2RJ2U9J8 12 50301 50
福州之家2部 188 26
#9UYJ9RUQ 11 50293 50
ALBANIA™ 189 1
#P0CGLVVL 11 50237 47
Epic Legend 190 7
#G2UJ8G9P 6 50193 41
Tribo Pilipinas 191 6
#UGLUJLP 12 50191 50
Los Inmortales 192 1
#Q0909PUG 9 50167 49
MEGA CREAM 193 6
#G2GVQY2R 4 50160 45
ITALY LEGENDS 194 7
#Q2VR89UL 7 50122 48
KORGem AGATE 195 5
#8JYY0JL8 12 50071 50
Pinoy Aces 1.1 196 7
#2PCRYYU 11 50064 49
iWar Chillers 197 1
#2QVP9CV0 11 50039 50
鲨王 198 28
#QQ2CYQU 7 49982 41
Indo Eternity 5 199 9
#2QLUV0G9 10 49954 50
tehran 200 15
#8VRLQ0CP 12 49948 44

For any question about tactics of Clash of Clans , please refer to the following communities

You want to appear as a community of clashers for your country ?
Ask us to add your link here freely.
Your demand will be reviewed.