World War Wins ranking

Find best clans ranked in the world!
Retrieve their ranks, clan information, clan members. See statistics about the best clans from Clash of Clans.

# Name World Rank Country Rank Country Tag Level War Wins Win Streak
高大爷 1 1
#9PUGPCP9 12 488 23
Mathmatica 2 1
#LUU0GC 13 484 66
SLAMANATION 3 1
#Q9GYQPG 12 480 176
レガンダリーズ!!進 4 1
#2G2PJRQR 12 478 134
ONE STOP 5 1
#9G909UJP 13 478 9
МИНСК МАЛИНОВКА 6 1
#82J29PVR 13 476 9
Hell Drinkers 7 1
#UVVQLY2 12 476 6
The Vipers 8 1
#8RL8VQUR 13 470 5
僵尸单盾 9 2
#202V9GJJ 14 468 16
ngamy 10 1
#2YG9R0CV 12 468 3
Ciudad Oculta 11 1
#RY2YQGC 11 464 18
臺灣-破銅爛鐵 12 1
#CGQL80C 13 462 172
30816 13 3
#QG9RQ2 12 461 5
BVb4ever 14 2
#8G88GYJ0 12 460 14
Never Ends 15 1
#YPUULQ0 13 458 4
Buzzinate 16 3
#L9CPRGP 11 458 4
APPARITIONS 17 1
#2YPC2J2 11 457 21
Bangkok B @War 18 1
#2G9P2V2Y 11 455 183
Landvogt 19 1
#2JPYVUUU 12 453 8
Flarity Clan 20 2
#20G2PGGU 13 452 16
开心扶幼队 21 4
#Q808G0R 13 452 12
Legit Clashers 22 3
#RQUR0RR 12 452 0
les zauberts 23 1
#20CVYULP 11 451 15
Eagle Warrior 24 1
#C2PJ9V0 12 451 14
Clan This 25 1
#PC00UPQ 12 451 5
平原光电 26 5
#9R2CPQ2 13 450 0
On Call 27 4
#802QYV8R 12 449 7
Super Bear 28 5
#2JYJRPGJ 13 447 9
BeK 29 1
#908VJJ82 11 447 1
UBCW 30 2
#92QPP8Q 12 447 0
Manado Almighty 31 2
#88CCVYG 12 446 44
Cp9 32 4
#28JUQRUL 12 445 7
PaLiBHaSaLaLaKe 33 1
#8J0RYJ0 12 445 3
Van Xuan 34 2
#J2CP2LL 12 445 0
小和山部落 35 6
#2QYJCLL0 13 441 11
Local: PK 36 1
#88PR9GPR 12 441 5
Deutsche Clan1 37 3
#2JGJ2UJ9 13 441 2
カエルの学校 38 2
#9U90PRV 11 440 6
Persian.Gulf 39 2
#2CQRU2VC 14 440 4
قروب هجام 40 1
#JQUUCUR 12 439 6
YOL ARKADAŞLARI 41 2
#8RCVVVG 13 439 3
LOYALTY 24/8 42 5
#2RUGQG9Q 13 439 0
EnVy Us 43 6
#282VLRP0 12 437 37
Not need 44 2
#GP0GUCY 12 437 3
ペコポン☆侵略隊 45 3
#2JVGPU8G 11 436 4
Лепреконы 46 7
#9CLL8RR 13 436 4
Триумвират 47 2
#9JQ0QUUQ 12 436 1
Ronald McDonald 48 6
#V92P0P0 12 436 0
vergeros.com.mx 49 1
#2LY2J0G0 12 435 9
Druzhina 50 3
#8UC0JVP 12 435 1
brutus 51 1
#QUYQ98P 14 435 0
Supreme Cleave 52 7
#29G0R0YY 14 434 14
Selçuklu 53 3
#U8RYRYR 14 434 14
SCLSU MudDawgs 54 8
#PPRQY9P 13 434 2
neo 55 1
#URCCQPQ 11 433 6
La Oğlum Hey 56 4
#28QR8R2Y 11 432 105
808 Hunakai 57 9
#8U0LCURU 12 432 7
=advent= 58 4
#2U8R0JJU 12 432 6
Casterly Rock 59 10
#R8C2GQ 12 431 31
河仔海岸线 60 1
#2GYVUQQU 14 431 20
Gujarati 61 1
#8J9L82YQ 13 431 10
WoT 62 2
#VV8V2YL 12 431 3
大宝剑 63 7
#2L2G0QYR 13 431 0
和平使者 64 8
#28LRYPCG 13 430 52
Ninja Assasins 65 8
#8RPV08J 13 430 3
Pandawa Kvelri 66 3
#29LYY9QR 11 429 14
中国强拆总指挥部 67 9
#JGLV22P 11 429 2
COC殿堂 68 10
#C820PG2 13 428 30
PERSIAN PIRATES 69 3
#80P0PJ0Q 12 428 10
Medan Warrior 4 70 4
#9YUYUQ8 12 428 1
Agrawals 71 2
#GUQUYV2 12 428 0
WarIords 72 2
#8LJ2VRRL 11 427 25
Pražskej virus 73 1
#99LJ098 11 427 11
GOBELLER 74 5
#9YL280RU 12 426 21
湖南 靠谱军团 BALMUNG 75 11
#UV2YJQ9 12 426 12
ROOM 409 76 2
#2PQV9PGU 11 426 4
indo bestdonate 77 6
#88Q2QVQG 12 425 33
Hitam Putih 78 5
#2G9JRLPJ 13 425 4
Marcheur Blanc 79 3
#8GL2JGLV 11 425 0
I NUOVI DRAGONI 80 3
#CV2YJUR 11 424 1
广州 2014白云活跃社 81 12
#9G8G0G8U 12 424 0
GIANT KILLER 日本 82 4
#LP0YC2L 11 423 34
juri targaryens 83 4
#9QG9YY98 11 423 32
rice4life 84 1
#80YY2L00 11 423 16
JAWA TENGAH 85 7
#2UGRLUR0 12 423 5
Red Onslaught 86 1
#2V99GJ2U 12 423 1
Immortal Hate 87 5
#JG9CUL9 10 423 0
Weiwuer 88 6
#2PUGULQV 13 422 31
breizhou 89 4
#UJP99UQ 10 422 17
Bloonion Vipers 90 9
#GVCC2LG 13 422 5
狂傲帝国 91 13
#8CQGV2RR 12 421 5
SERUMPUN 92 8
#9PUJRCRQ 14 421 4
®eborn •°•°• 93 1
#289Y9JLQ 12 421 1
개조심 94 1
#Q02LLQC 14 420 8
New World 95 10
#LU8R0RV 11 420 1
Korea Republic 96 2
#9QPQYYQR 12 419 34
USAR 97 12
#2GR9YCGR 12 419 12
FYSB 98 11
#22G0JJR8 13 419 0
GKBR 99 5
#8RYY0R9Q 11 418 48
Royal Flash 100 5
#PQVGQ2L 13 418 20
Aussie Militia 101 2
#CV2Q9RP 12 418 11
老友谷 102 15
#V2YVG9J 12 418 4
GreyKnights 103 6
#28LQ8CR0 12 418 3
donate 104 13
#2RRLQVQ 14 418 1
CLUB唐朝 105 14
#2JCLGLV9 13 418 0
SAIGON NO.1 106 3
#28YJVL8V 13 417 4
A.O. 107 14
#28ULLY89 12 417 0
SURGA DUNIA 108 9
#80L8VVV 12 417 0
TPHCM 18+ 109 4
#URGJ99J 13 416 2
Slovak Dragons 110 1
#P9YVL99 12 416 0
Skyrim Avengers 111 15
#8QQGV0YR 12 415 2
堪称%完美 112 1
#RGPQGR0 14 414 17
Elite Smokers 113 7
#2V8LPYGQ 13 414 10
Clan War Pros 114 16
#88JGJLRL 12 414 1
CocALot 115 1
#2GLUVYG8 12 413 18
Elite4Fun 116 3
#9GLYRVJ2 12 413 12
sticks and ball 117 11
#280Y82JJ 11 413 8
az w i l d cats 118 12
#GLRJRY 12 413 2
shahrukh khan 119 1
#PL0U0PP 12 413 0
Medan Chinese 120 10
#9Q8RVCY 13 413 0
Let it go 121 3
#9CQV892U 13 412 98
Beagle's Rage 122 13
#9YRRQCP 13 412 10
BALLERWOOD 123 17
#2YG908J0 12 412 6
israeli savana 124 1
#22VYUQCQ 13 412 2
Vo Tinh 125 5
#8RUVCGG2 11 411 4
DRAGONFLOWER 126 1
#2YUU80JQ 13 411 2
Spiritwalkers 127 18
#8QR9JLG8 12 410 2
BLESSED CALVARY 128 14
#9QLL9LQL 13 410 0
ShareKing 129 7
#LCC9P80 11 409 34
MANADO BROS 130 11
#RPQLGQC 12 409 12
JapaneseMasters 131 6
#8P98QLUJ 12 409 4
Authrone 132 19
#Y2VLGVL 11 409 1
创未来 133 16
#2020CY0P 12 409 0
United AMA 134 21
#9LUURVLJ 13 408 29
''绝无乄仅侑ヾ、 135 18
#CRYGYJ0 14 408 21
underwar 136 23
#YC2RJ28 12 408 20
Vo Sho 137 22
#VYC2QC9 13 408 8
紫金妖风 138 19
#PRRUQUU 13 408 8
GUJARAT FORCE 139 3
#R0PGJPR 14 408 6
Crnogorski 140 1
#2LR0QC8 12 408 5
Capitals 141 20
#28LJ2PG2 13 408 2
四海皆兄弟 142 17
#89L8LYVQ 13 408 0
Valar¥morghulis 143 1
#808J8GP0 12 407 24
Whiteblood 144 24
#2LVV2G0G 11 407 3
Iron Fortress 145 25
#82JQLGR 12 407 3
Fuxbau 146 8
#YJG00CR 12 407 2
Pakistan 147 2
#LLVVP8R 13 407 2
SPARTA REUNITED 148 20
#2RGV88C0 11 407 2
avalancha total 149 2
#PVC882V 12 407 2
the clan of us 150 5
#2P2C0LGL 12 407 1
Anomaly 151 15
#2PY222UJ 12 407 0
ExclusiveEmpire 152 27
#G8VC0CG 13 406 26
FrodotheGuy 153 26
#2QUCVVYJ 12 406 11
傲影帝国 154 21
#LJRQJC2 13 406 6
BlackParade!!! 155 12
#RPJGY9P 11 406 1
Qantums Web 156 6
#80LQ29LL 12 406 0
C.Z.P.R. 157 9
#2LQ9VYJP 11 406 0
WarOfHonor荣誉之战 158 1
#9VLP8PY9 11 405 29
Unity Air Force 159 29
#U8GRVG0 12 405 19
La massa 160 4
#2Y808JR0 12 405 5
pademangan 161 28
#2Y2VY8J0 12 405 5
INDO BOSS 162 13
#8PLU9QJG 12 405 5
皇室米兰 163 22
#9ULCG8YG 12 405 4
Stormspire 164 1
#8L9RL8P 12 405 3
Islands Evils 165 15
#28VYL2LC 12 404 14
永恒的友谊 166 23
#J0VUG0P 12 404 9
K.A.O.S 167 2
#2VYU80VR 12 404 2
WhiteRedBandits 168 16
#8Q8Q0LL 12 404 1
Invisible Area 169 10
#JVGUJG2 12 404 0
Celestial Army 170 14
#288CLPYP 12 404 0
Deebo's Army 171 17
#2Y8Q8V8 12 403 6
RevengeWarriors 172 30
#9GGCCY80 13 403 5
Team Pride 173 2
#2JLYVJRR 12 403 4
гапоночка 174 7
#99JCPQ82 12 403 3
中国元素<雨> 175 24
#29G0G2YV 13 403 3
:-Peace 176 7
#2U22UV2C 12 402 6
The vultures 177 31
#29C82LVL 12 402 1
BattleDay⭐️⭐️⭐️ 178 20
#82Q9CQP0 13 401 27
骂人是小三 179 25
#2P8V98LV 13 401 25
persian kids 180 4
#2RL0QLG9 11 401 17
ClashTryNots 181 2
#88LR2028 12 401 7
Team WBT 182 33
#V22YRQR 12 401 6
Highjump War 183 21
#882VG2Q0 12 401 4
Ciudad Juárez 184 3
#2U9VRCP9 11 401 3
24x7 Donators 185 32
#2LRU2L98 11 401 2
Hai Phong Manly 186 6
#29L9V02G 12 401 2
Clania 2 187 1
#802JQ0R9 12 401 0
U Wot M8 188 18
#20V9002R 13 401 0
300'$ 189 19
#2VQ28UGV 12 401 0
FLAMING ICE SMD 190 22
#9QPC9PLC 12 401 0
Oregon Ducks 191 23
#QLL8YLU 13 401 0
I.R.I 192 5
#2VJCP002 14 400 5
Awesome Blue 193 34
#282U8QVY 12 400 3
Sighisoara 194 2
#LPYYP92 13 400 2
Indian warriors 195 4
#80L98RP 12 400 1
Untamed Madness 196 24
#292L8P88 13 400 0
HRVATSKA 197 1
#8QR0P2VG 12 400 0
TFF CHAMPION 198 35
#80GPC8QV 12 400 0
Golden Goblins 199 37
#JUUJQUU 12 399 11
Mandalay 200 2
#2UCC2GQ9 12 399 6
Das War! 201 2
#2CYVVRGQ 12 399 4
守护与荣耀 202 26
#22PQQVLR 12 399 4
On Instinct 203 11
#89Q8PU0U 11 399 3
We Be Raiden 204 36
#288JL0QV 12 399 3
INDIAN HUNK 205 5
#2YYQU8Q2 12 399 2
I eat noob 206 6
#VJLGY8Y 12 399 1
Elite four 207 40
#P0LVYGL 12 398 78
Made in Syria 208 1
#89PL8V29 12 398 23
Borneo Park 209 39
#8889Y8RY 12 398 13
Ares: 전쟁의 신 210 4
#L828YJJ 14 398 1
CHA SIEW 211 38
#2YJ0CQYG 12 398 0
广州 2014白云和谐社 212 27
#2PRCYUPC 13 398 0
广东大家来 213 28
#GG9UP8 12 398 0
SSbotlane 214 12
#2Q8YVRJ9 11 397 5
ZACO 215 8
#20UQQ9YL 12 397 4
风云阁 216 29
#PQQPCY8 11 397 2
The Gladiators 217 42
#RPU8CCJ 12 396 13
"BLACK WOLF" 218 8
#8GC0J2GC 12 396 7
新宋云翼军 219 30
#PPQRGJU 12 396 3
bRoThAz 220 41
#9QRLCVU9 12 396 1
Dutch Wolf Pact 221 1
#G2QGV89 11 396 0
Armifera Haedus 222 2
#8Y2LLY9 12 396 0
Tax AgencY 223 43
#289LCP2C 11 395 9
PINOY BANDIDOS1 224 3
#22JV9RVU 12 395 3
温岭•世纪名流 225 1
#9CV2LCP 12 395 0
NJU WAR CLAN 226 31
#820J92PJ 11 395 0
天龙部落 227 34
#VRC9V80 13 394 21
刺杀II 228 33
#QRVVU8C 13 394 15
Objectivist War 229 44
#29C2CJCC 12 394 7
[Da Bears] 230 45
#800VYPCG 13 394 7
Syria 231 2
#RCQCQR2 11 394 5
Danevang CW 232 1
#88C2G2QC 11 394 4
1ndos kingdom 233 16
#9C20CPC 12 394 3
Devil Dude 234 46
#8VGR9 13 394 1
超越巅峰 235 32
#2R8JJUC0 11 394 1
Muse 236 3
#G9P2VRP 11 394 0
Haiphong Mate 237 7
#2YPCL9JQ 12 393 38
Danish ClanWar 238 2
#8808QVGV 13 393 7
百二秦关终属楚 239 47
#20JR9R9J 11 393 4
COC.DONATE 240 17
#2YUGPGLV 11 393 4
Team Play 241 9
#UUP20U9 11 392 24
Clan VIET 242 8
#20VYUJCV 10 392 20
Paranoia 243 7
#2JVQGQ8U 11 392 9
Singapore 31SCE 244 1
#C80LVPY 12 392 8
Algophobia 245 48
#PQQP0QJ2 13 392 7
天龙八部 246 35
#C8LUC99 12 392 4
KetoprakJakarta 247 19
#CGU8JJ0 11 392 1
Thaigeria 248 2
#YJ9P8GL 11 392 0
activecw 249 13
#89U8VUPU 12 392 0
Harajuku 250 18
#9G2YU0V0 12 392 0
J' Off 251 14
#2PU2QR8C 12 391 16
The Bad Guys 252 25
#2QYY8Y0 11 391 13
红星耀中国 253 51
#JR8RYL2 12 391 10
impregnability 254 50
#9G2U9L8J 14 391 8
Spartans legacy 255 1
#8QGJVRQL 12 391 7
M F boot camp 256 26
#9L292U22 13 391 2
$tormborn 257 49
#99GP2J8U 12 391 1
凤凰之神 258 36
#2P8J0JRL 12 391 0
bánh bèo sg 259 9
#2Q22JPCY 12 391 0
Korea욧닭 260 5
#Q0JVYJ8 12 391 0
DATCANG FC 261 10
#2GV2L8LR 12 390 25
The Shire II 262 4
#2U9Q8YYG 13 390 4
Nice Union 263 54
#YY8YGCR 13 390 4
الوحوش 264 52
#80QVUQ9P 12 390 1
skwatings 265 2
#2GULLGLR 11 390 1
#NIGHT CLAN 266 5
#VU0CVGQ 11 390 0
Fallen Misfits 267 53
#822RGQYY 12 390 0
OKLMLaLegende 268 8
#8GYCVL8G 14 390 0
DirtyDonators 269 55
#2G0L89R2 13 389 14
Buckeye Nation 270 57
#RGYJGY 13 389 11
Medan TunciT 271 20
#LPP8Q82 12 389 10
マヨネーズ帝国 272 9
#2L9G2LVG 11 389 5
sagittarii 273 1
#VPYVGJY 12 389 5
Beady.Eye 274 10
#2Q2CQQ8 11 389 4
esfahan arashk 275 6
#J0LQ2GR 12 389 3
Ursa Major 276 10
#8JVG2R8Q 12 389 2
You got jacked! 277 56
#J99U08R 12 389 0
金生晶世 278 37
#8RC8U0QY 13 388 19
BLOOM 279 11
#8QQGPL99 13 388 15
INDIAN CLASHERS 280 6
#2QG2PR2P 13 388 8
Smoking house 281 60
#Q9LUQLR 11 388 6
IML 282 5
#99Y8CGPJ 12 388 5
Breaking Bad 283 58
#9JUP98JJ 13 388 5
三只老鼠 284 59
#J2VYYGC 13 388 5
GooGoo House! 285 27
#8Q82VUP 11 388 4
BigMontana's 286 3
#2URG8GC2 11 388 4
HeavyPettingZoo 287 61
#UV2VPPY 12 388 4
FAR EAST PEARL 288 11
#QVC2JL 12 388 3
!One Love! 289 1
#RJLCJ9P 12 388 2
Team 1923 290 8
#8PUQQR9Q 11 388 0
Beater 291 38
#2Q2GY292 12 387 12
SLOVAK MONARCHS 292 2
#LGJPCCV 12 387 7
Newrider 293 11
#82LCQGUV 12 387 1
мушкетеры 294 12
#LQGG090 12 387 0
Lost Patrol 295 62
#2P2PP9PP 12 387 0
Crystal Warrior 296 63
#P8YUYJC 12 387 0
向日葵 297 40
#Q0VJG90 13 386 12
S.S.LAZIO 298 2
#8LGCR0G 12 386 10
bayclan 299 65
#VYY882U 12 386 7
ALL NUTS 300 1
#29UPYUYC 12 386 5
CoC協同組合 突撃部 301 12
#89J09JVQ 12 386 4
BRCM 302 64
#JU9JCPY 12 386 3
快乐一家人 303 39
#292LCJ2G 12 386 0
Tuyul Warrior 304 21
#9CLCJUGR 13 385 18
BadLands 305 70
#U09GRYU 12 385 15
Peludos 306 67
#20LUU9JC 12 385 12
P.KERS 307 6
#2YGVC9YV 11 385 12
LJM 308 69
#2RL2QJ9 10 385 7
007 DYNASTY 309 29
#2QR92CU9 13 385 4
Canadian Cartel 310 3
#VVRY2JU 12 385 4
Dark Thieves 311 68
#2P00R08Y 12 385 4
ORANGE GOAT 312 28
#2GQU99YG 11 385 3
王者风范 313 41
#2JQRRR29 11 385 3
china 王者联盟 314 42
#2UR28G0U 12 385 3
铁路职工互助会 315 43
#CGG8929 12 385 3
MAiC 5 316 3
#8VJLVPU 13 385 2
turkeybagboyz 317 30
#2VY9UP8Q 11 385 2
人狼天地会 318 4
#P9G2G2U 14 385 0
NicKickers 319 66
#20JRR9J9 12 385 0
徐汇漕河泾 320 46
#8CCYP0JQ 13 384 30
奔流之水 法术同盟 321 45
#80CR28UC 13 384 9
-NO NAME- 322 48
#8RQPP0CJ 13 384 7
顶级势力 323 44
#2008U9R 13 384 6
ü25 Kriegsclan 324 15
#9JPLUGQ9 11 384 4
圆的乌龟 325 1
#8PLRUQL8 11 384 3
cool game 326 71
#2LVLP99V 11 384 3
kat power 327 31
#2CGY2Q2 11 384 2
GTFOH! 328 1
#22V88RR9 13 384 2
Cloud.W 329 47
#8PPRYQ0U 12 384 1
KithsForeverVN8 330 72
#2QRVY0L 11 384 1
OLE G'S 331 32
#2J0RVG0U 13 384 0
stlouisian 332 12
#RQUV9Q 12 384 0
Medan Warrior 5 333 22
#YYRQPVV 12 384 0
黑店 334 49
#2CUY9J8P 13 383 17
پرسپولیس 335 7
#2Q0JYVUJ 12 383 14
Total Access 336 33
#2VPURGGC 11 383 12
Black Kanibal 337 1
#2RVL9UPV 12 383 3
DUTCH BRO'S 338 2
#2P92GYG 11 383 0
Buckeye Bandits 339 34
#800RUGVL 11 383 0
belarus II 340 2
#80V09VC9 13 383 0
FighT&方糖 341 50
#2QLP8R0C 12 383 0
女皇骑士二团(公主) 342 51
#2RGJRL9 12 383 0
Lunacy United 343 73
#8LGCCRY 10 383 0
Slovenska Banda 344 3
#8UCGURR9 12 383 0
New age Outlaw 345 6
#9YQYGCUL 10 382 21
Devils Poison 346 35
#2U9LRJR0 12 382 11
后悔有妻 347 78
#GURPRP8 11 382 7
Clannibus 348 36
#8GPC09JJ 12 382 5
49ers 349 74
#28JPYVC8 12 382 5
cnk2 350 1
#8JCJ2UGV 12 382 4
Filipinoy2 351 4
#GYLU9QG 12 382 4
TU Bpn 352 23
#RVLVCLQ 12 382 4
CHAMPION 1st 353 2
#U8UQC9G 12 382 3
bat caverna 354 6
#2P9LGCGQ 13 382 3
Ball Breakers 355 76
#2JVULC99 12 382 3
jeania 356 53
#PV9JU8P 12 382 2
FAILBOAT ELITE 357 37
#8Y992U8R 13 382 1
y0ur DemiZe 358 75
#2CJUJV9C 12 382 1
Z.W.H.时代 359 52
#2V9UPP09 12 382 0
Cà Mau 360 13
#8GUCLYU 11 382 0
ClashHeads (AR) 361 77
#2UV2CG9Y 12 382 0
512Austin 362 79
#JPUQ8J 11 382 0
CattivissimiNoi 363 7
#2C82YRQ 11 381 36
ホワイティ(株) 364 13
#28YQJ08L 10 381 10
War Inc 365 38
#8PC8R9C2 13 381 10
2014聚轩山庄0510 366 54
#2JGULJQL 11 381 4
jawa indo 367 25
#2UQLU98R 11 381 4
群狼联盟 368 56
#90P2PJQR 14 381 2
广东澄海 369 81
#QURPUV 12 381 1
the kostan 370 24
#2JRP28UQ 11 381 1
Marvelous 371 26
#8C92RVYY 12 381 1
尖叫组 372 55
#2QVP92L8 12 381 0
台灣 - 台北指揮部 373 3
#2CJQ88U8 14 381 0
The Uprising 374 80
#98LYR8GJ 13 381 0
Penampang1 375 5
#2YLPUG8L 11 380 33
IMPERIUM FIGHT 376 9
#2VPCRR0 11 380 18
Filet Minions 377 39
#G2UGPCC 12 380 15
Hrvatska 378 2
#2PULU2Y9 12 380 11
BrasilDestroye2 379 7
#2RCPCYUU 11 380 5
DireWolves (CZ) 380 2
#2CYP9JQL 12 380 3
Frying Nemo 381 82
#2LUCPV8R 12 380 3
Doosan Bears ◑◐ 382 7
#8V02JVJR 12 380 3
persian dragons 383 1
#9Y82CVC8 14 380 2
young mula baby 384 3
#90220JU 11 380 1
HA! 385 84
#990JUY0 13 380 1
azztigzz 386 85
#C9G89GV 12 380 1
枫之战歌 387 57
#2RPL2VVC 12 380 0
Kingdoms At War 388 83
#2RCG89GJ 12 380 0
Gaita Blu 389 88
#2YYYC88 12 379 40
4 fantastiques 390 10
#80VJ99CP 12 379 13
War Victory 391 89
#8GR0PPL8 11 379 9
INDONESIA DJAYA 392 27
#VV22C9V 11 379 7
No Life Crew 393 2
#2YJU9GRY 12 379 5
有個部落 394 58
#290V8L0J 11 379 5
You NaCl-Y? 395 87
#2V8PL8RL 11 379 3
HY.UrchinFamily 396 59
#9UJCU9Y 12 379 2
Team Splash 397 86
#2QJ0V2Q 12 379 2
Alpha Squad Two 398 40
#8VYQUYR2 11 379 1
ThundercatS 399 41
#LP0RRVQ 11 379 0
thainguyen_vn 400 14
#82R9PCGJ 12 379 0
BEASTMASTERS 401 90
#9UPUVLL8 12 379 0
DENSUS-88 402 92
#R8UYGJL 11 378 15
Fallen Pride 403 45
#VG0RQ08 10 378 11
Socal Warriors 404 43
#2JQLCL89 11 378 10
Epsilon 405 11
#8P8L28UR 12 378 9
520兄弟联盟 406 62
#YGQL8RL 12 378 8
TheNight'sWatch 407 44
#QQVY9JL 12 378 6
Headhunter 408 16
#20UVPC8 12 378 6
MNE-MONTENEGR0 409 2
#8LRUJJ2 11 378 3
Kimchi Power 410 42
#2JGQQGGP 10 378 2
士大夫 411 60
#29YJV2VU 11 378 2
PLAN B 412 12
#QCYYGUU 11 378 2
drakonas 413 1
#VVC9VQ 11 378 1
捷銳聯隊 414 4
#9U0GRPU 14 378 1
日月当空 415 61
#2GR9UCRP 14 378 0
Eternal City 416 15
#2RGR0L8R 12 378 0
xxyz 417 91
#2RPRUVCV 12 378 0
希格拉家园 418 65
#CYV2UYP 11 377 17
When in Rome 419 46
#20V020R8 12 377 13
MINSK BELARUS 420 3
#2PU2CLC 12 377 12
WTFBBQ 421 93
#2CRL080Y 12 377 9
18++ 422 6
#2CVGQJYU 12 377 7
chiller krieg 423 17
#20R00QQP 12 377 5
Dragoneater 424 4
#9PC0CUR 10 377 5
#NIGHT CLAN TLP 425 8
#2P90JCLR 11 377 5
Stonecutters 426 47
#2U0UGV2C 12 377 4
sg aristocratic 427 3
#2Y9YJU2Y 11 377 4
BALKAN UNITED 428 1
#8288VL0Q 12 377 3
ROMANIAN HEROES 429 3
#2GC0RYC9 12 377 3
Reddit Mu 430 1
#2GQ8YVV8 12 377 3
iSuK 431 48
#8Q28Y9GJ 10 377 2
Pain Redefined 432 49
#PPULYVJ 11 377 2
後樂園 433 63
#820QPRC8 11 377 1
الاساسي 434 2
#20UJ0YCY 11 377 0
中国战狼 435 64
#8QLY0PU9 12 377 0
Gmitas BzR 436 4
#999VYPUQ 12 377 0
AUSTRAL 437 1
#LRQC0GY 12 376 109
@GAMEOFTHRONES@ 438 1
#2QJQQVUC 13 376 7
Night's Watch 439 95
#2Q9GJPG9 12 376 6
Marklor 440 13
#2LJYULVV 12 376 5
Countyguards 441 18
#88LVCVCL 11 376 4
Easy War 442 96
#8LLUJRJQ 12 376 4
HT Hooligans 443 4
#89GV2Y2 12 376 3
Clan War Rebels 444 50
#2GYL0CG9 11 376 1
vietnam ae 445 51
#VQP00QU 10 376 1
天上人间 446 66
#2UP9GP0P 12 376 1
Waldport 447 94
#2G88LGY2 11 376 0
Basak Pardo 448 5
#8C080RV 11 376 0
Clan Wars Japan 449 14
#92UUCRPG 12 375 23
THE MASTERS ✌️ 450 98
#2RLQRP8L 14 375 9
srwk br clan 451 7
#2CGQ90PR 12 375 3
redzz warzz 452 100
#R09229J 12 375 3
Thai spirit war 453 3
#800GQ9PU 12 375 2
Tenesmus 454 99
#8PJL0JQG 11 375 1
Roman Legion 455 9
#28CVCL80 11 375 0
VNOpenClan 456 16
#9PQQG09C 13 375 0
No fear 457 17
#QURGQ80 12 375 0
涨停板:股友之家 458 67
#UYGQLJ8 11 375 0
thai chi 459 97
#220JY02J 12 375 0
Turtles 460 101
#8CCR9V22 13 374 10
maroc4You 461 14
#LLGYU22 11 374 7
無言の部屋対戦 462 15
#80VRJV08 12 374 5
THE Generosity 463 102
#QL9VPGP 11 374 2
kon khmer 464 1
#PVVJURR 12 374 2
RegulatorsELITE 465 52
#2P0YQ0PL 14 374 1
CEMERLANG 466 28
#20UCLLGL 12 374 1
Ao Nagas 467 7
#8YPQ2LJ9 12 374 0
BULGARIA 468 1
#2V2G2P2J 12 374 0
00:00:01 469 68
#2JQPYQVR 12 374 0
Pendekar Indo 470 29
#9QL90UU 12 374 0
真・四次元玉袋 471 16
#9029092 11 373 11
les pantheres 472 15
#8RQRRVU0 11 373 7
Black Widowz 473 2
#2RLLRLCJ 12 373 5
Selatan Tiger